Ay küpeleri – Tunç Çağı’ndan beri bilinen bir mücevher parçası

Lunula, dekorasyonunda hilal sembolü bulunan bir takıdır. En yaygın yorumlar kolyeler, göğüs kolyeleri ve kadın küpeleridir. Ay en popüler muskalardan biri olarak kabul edilir: hilal sembolü eski Slavlar, Hintliler, Romalılar ve Mısırlılar arasında popülerdi.

muska hikayesi

Ay’ın eski bir Slav gemisi olduğuna dair kalıcı bir efsane var. Aslında durum böyle değil: arkeolojik bulgular, hilal sembolünün Geç Tunç Çağı kadar erken bir tarihte aksesuar ve süslemeler yapmak için kullanıldığını gösteriyor. Asya ve Avrupa’daki birçok tarım insanı tarafından tapıldı.

Muskanın hilal şeklindeki görünümü, aya tapınmayı ve onunla ilişkili bereket kültünü yansıtır. İslamla alakası yok. Pagan kozmolojik sembolizminde hilal, dişinin somutlaşmasıyla ilişkilendirildi: hayat veren ana tanrıça ile ilişkilendirildi.

Mehtap küpeleri, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Akdeniz bölgesinde, Batı ve Kuzey Avrupa’da popülerdi. Ayrıca koruyucu bir muska olarak kabul edildi. Hıristiyanlığın yayılmasıyla, sembolün orijinal dilsel anlamı değişti: yarım ay sembolü Meryem Ana anlamına geliyordu ve güneş, İsa Mesih’i sembolize ediyordu.

Önem

Ay küpeleri, kötü niyetlere ve büyücülüğe karşı koruyan tamamen kadınsı bir sembol olarak giyilir. Gümüş takılar da aile zenginliğini ve refahını artırmak için kullanılır.Bu sembolle hitap edilen pagan tanrısı tanrıça Mara’dır.

Zenginlik ve refahın sembolü olarak bu tanrıda anılan pagan tanrısı, tanrıça Mara’dır. Sihir ve büyü törenleri onu kullanmadı. Uzun süredir ruh eşini bulamayan genç kızlar, ailede mutluluğu bulmalarına yardımcı olduğu için değerli taşı takarlardı.

Eski geleneğe göre, Ay küpeleri kadın sağlığı için bir tılsımdır. Üreme ile ilgili çeşitli hastalıkların gelişmesini engellediğine inanılmaktadır. Bu muska aynı zamanda kolay bir hamilelik sağlar, doğum sırasında komplikasyon ve ağrı riskini azaltır. Rusya’da gümüş ay taşları, sağlık veya başka nedenlerle (örneğin nazar veya çürüme nedeniyle) çocuk sahibi olamayan evli kadınlar tarafından giyilirdi. Atalarımız kuyumcuların sorunu çözeceğine inanıyorlardı.

İnşaat malzemeleri

Moonraker küpeleri çeşitli metallerden yapılabilir. En yaygın gümüş ve bakır, daha az yaygın olan ise altındır. Mücevherin şekli, mücevherin alaşımını bronzlaştırarak veya oksitleyerek ortaya çıkar.

Aşağıdaki mücevher elemanları dekoratif ekler olarak kullanılır

  1. inciler
  2. granat,
  3. fildişi,
  4. mercan,
  5. malakit,
  6. Jasper.

Küpelerin şekli de farklı olabilir. Hilal sembolü, ince bir dar bant, geniş bir yarım daire veya daha karmaşık bir tasarımın bir öğesi olarak tasvir edilmiştir. Sembol kazınmış veya elmas şeklindedir ve dış hatları okunaklı olduğu sürece herhangi bir şekilde uygulanabilir.

Elbise stili

Ay ışınları hem tılsım hem de orijinal dekorasyon olarak giyilebilir. Sembolizmlerine inananlar belirli kısıtlamalara uymalıdır. Elinizdeki küpeleri ödünç vermeyin veya başkalarına örnek vermeyin: muskaya yalnızca sahibi dokunabilir. Küpeleri her zaman diğer aksesuarlardan ayrı olarak takın.

Takı olarak hilal biçimli küpeler etnik veya boho tarzlar için uygun olacaktır. Uzun yazlık elbiseler, etekler ve bol gömlekler ile giyilebilirler.

Altın Çağ
Add a comment